Školení

 

Aktuálně vypsaná školení

 

Škola FIDIC

 

CACE pokračuje v programu certifikovaných školení s názvem „Jarní škola FIDIC“. Cílem tohoto základního 4 denního kurzu je poskytnout účastníkům detailní znalost problematiky vzorových podmínek FIDIC s důrazem na Červenou knihu a s vysvětlením základních odlišností ve vztahu k Žluté a Stříbrné knize (aktuální vydání z roku 1999). Kurz se zaměří též na Bílou a Zelenou knihu.

Školení je zakončeno písemným testem a udělením certifikátu o absolvování. Úspěšní absolventi školení jsou zapsáni na veřejném seznamu certifikovaných osob na www.cace.cz.

Zájemci o tato školení se mohou přihlásit v těchto termínech:

Nástavbová školení FIDIC 

 

CACE rozšiřuje program certifikovaných školení FIDIC. Absolventům základního školení zaměřeného na Červenou knihu nabízí tři samostatná jednodenní nástavbová školení:

SPRÁVCE STAVBY
– Praha 15. října 2019

CLAIM MANAGEMENT
Praha 3. prosince 2019

ŽLUTÁ KNIHA
Brno 28. listopadu 2019

Účast na kterémkoli z uvedených školení je podmíněna úspěšnou certifikací ze základního školení.

Registry udělených certifikátů

 

Aktuální registry udělených certifikátů ke stažení:

REGISTR CERTIFIKÁTŮ FIDIC ČK (vydaných CACE)

REGISTR CERTIFIKÁTŮ FIDIC – SPRÁVCE STAVBY (vydaných CACE)

REGISTR CERTIFIKÁTŮ FIDIC – CLAIM MANAGEMENT (vydaných CACE)

REGISTR CERTIFIKÁTŮ FIDIC – ŽLUTÁ KNIHA (ed. 1999) (vydaných CACE)

 

V případě dalších informací o absolvovaní školení kontaktujte sekretariát CACE: Jana Margoldová, tel: +420 604 237 681, e-mail: jana.margoldova@cace.cz.

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2019 Česká asociace konzultačních inženýrů