Pracovní skupiny asociace

Členové CACE založili pracovní skupiny, které mají na starost určitou oblast případně konkrétní sledovaná témata. Prostřednictvím pracovních skupin CACE formuluje a vydává jednotné názory a stanoviska, doporučení a podklady pro jednání s organizacemi a zákonodárci.

Aktuální pracovní skupiny

Pracovní skupina pro udržitelné projektování

Cílem činnosti pracovní skupiny pro udržitelné projektování je přijmout a zavést do naší stavební praxe pravidla pro udržitelný rozvoj z hlediska činnosti konzultačních inženýrů, zformulovaná evropskou asociací konzultačních inženýrů (EFCA) a mezinárodní federací konzultačních inženýrů (FIDIC).

 

Jméno

Společnost

Mgr. Alexej Brejcha ÚJV Řež, a.s. divize ENERGOPROJEKT PRAHA
Ing. Radka BÜRGERMEISTEROVÁ, Ph. D.

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., vedoucí skupiny

Ing. Milan KALNÝ  PONTEX, s.r.o.
RNDr. Přemysl MAREK 

Mott MacDonald CZ, s.r.o.

Mgr. Paulína PIDANÁ        

PUDIS a. s.

doc. Dr. Ing. Zdeněk POSPÍCHAL 

qzp, s.r.o.

Ing. Jiří ŠMÍD 

JUJA, s. r. o.

Mgr. Marek TOMAN 

HBH Projekt, s.r.o.

Ing. Radan TOMEK

ČVUT FSv

Ing. Dana VOJTÍŠKOVÁ

PRAGOPROJEKT, a.s.

Konzultanti:

 

prof. Ing. CSc. Břetislav TEPLÝ 

VUT Brno

doc. Ing. Tomáš VYMAZAL, Ph. D.

VUT Brno

 

Pracovní skupina – smlouvy – podskupina Oceňování inženýrských prací

 

Jméno

Společnost

Ing. Petr Hanuš

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Ing. Vratislav Škvor

PRAGOPROJEKT, a.s.

Ing. Michala Hrnčířová

HBH Projekt s.r.o.

Ing. Petr Košan

Radim Kryštůfek

SATRA, spol. s r.o.

 

Pracovní skupina smlouvy

 

Jméno

Společnost

Ing. Milan Kalný

Pontex, spol. s r. o.

Ing. Michala Hrnčířová

HBH Projekt, spol. s r. o.

Ing. Karel Bíža

ÚJV Řež, a. s.

Ing. Martin Vejsada

VPÚ DECO Praha a. s.

Ing. Filip Dudík

VPÚ DECO Praha a. s.

Ing. Martin Höfler

PUDIS a. s.

Ing. Aleš Trnečka, MBA

Dopravoprojekt Brno a. s.

Ing. Jaromír Kačena

Mott MacDonald CZ, spol. s r. o.

Ing. Ivan Rybák

Pragoprojekt, a. s.

Ing. Jiří Salava

Pragoprojekt, a. s.

Ing. Petr Košan

AF-CITYPLAN s. r. o.

Ing. Peter Mellen

SG Geotechnika a. s.

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2019 Česká asociace konzultačních inženýrů